Biblioteka


Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

„Książka i możliwość czytania,
to jeden z najciekawszych cudów ludzkiej cywilizacji”
⦁ Maria Dąbrowska

Zdjęcie biblioteki strona www.jpg

Biblioteka szkolna to pracownia interdyscyplinarna, wspierająca i ułatwiająca realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagająca realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów. Stwarza możliwość samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz  udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Zdjęcie biblioteki strona www.jpg
Działalność biblioteki to również szereg działań podejmowanych w celu kształtowania kultury czytelniczej, propagowania czytelnictwa, wzbudzenia wśród uczniów potrzeby czytania i ukazania im korzyści z tego płynących.

W zbiorach naszej biblioteki każdy znajdzie coś dla siebie - lektury szkolne, baśnie, legendy, bajki, wiersze, opowiadania dla najmłodszych, komiksy, książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze oraz popularnonaukowe.
Posiadamy w swoich zasobach wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy oraz publikacje o tematyce regionalnej.
Z myślą o nauczycielach i rodzicach biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki i dydaktyki nauczania.

Księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany. Informacje o zasobach bibliotecznych i ich dostępności czytelnicy mogą wyszukiwać w KATALOGU dostępnym przez Internet w programie Mol Net + Link do katalogu: https://m000607.molnet.mol.pl

 

Na miejscu w czytelni uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego w skład którego wchodzą słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, atlasy i inne dostępne książki.
Zachęcamy do korzystania z czytelni na przerwach, przed i po lekcjach. Tutaj można znaleźć spokój, ciszę i przyjazną atmosferę. Odpocząć od hałaśliwych przerw i wytężonej pracy na lekcjach.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej umożliwia skorzystanie z 4 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.

 

 

 

Powrót na początek strony