Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024


Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego - www.bialystok.elemento.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 27 lutego 2023 r.

Zgłoszenie (wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) - link

Wniosek (wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) - link

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej:

Zarządzenie nr 33/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 stycznia 2023 roku

2_2023-02-17_08:59:23.png
List do ucznia.png
1.png

1_2023-02-17_08:59:46.png

2_2023-02-17_08:59:46.png

Powrót na początek strony