egzamin klas VIII


 

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 25 maja maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa)  godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Czas trwania (min)
arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu dyrektora CKE
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

Informacje OKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Informacje CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku

 

Powrót na początek strony