historia szkoły


Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku rozpoczęła swą działalność 1 września 1966 roku.

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku rozpoczęła swoją działalność 1 września 1966 roku.  Od 1990r (przez prawie 20 lat) była zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych z siedzibą w Warszawie.
Obecnie szkoła liczy 30 oddziałów, nad którymi opiekę sprawuje 63 pedagogów. Aby zabezpieczyć potrzeby edukacyjne naszych uczniów na jak najwyższym poziomie, wciąż podejmujemy różne formy samodoskonalenia oraz kształcenia.


W ciągu ponad 50 lat funkcjonowania szkoły zmieniała się liczebność uczniów i grona pedagogicznego. Oto zestawienie z ostatnich lat:

 

rok

ilość

uczniów

ilość 

nauczycieli

ilość 

udziałów

2006/2007 584 47 22
2007/2008 559 45 21
2008/2009 557 47 21
2009/2010 579 44 21
2010/2011 589 45 22
2011/2012 617 49 25
2012/2013 651 57 26
2013/2014 694 60 27
2014/2015 747 65 29
2015/2016 840 64 32
2016/2017 754 73 31
2017/2018 693 73 31
2018/2019 605 69 31
2019/2020 662 63 30
2020/2021 611 92 29
W 2019 roku w szkole oddano do użytku nowy kompleks sportowy. Dwupiętrowy budynek z salą gimnastyczną i łącznikiem komunikacyjnym, zapewnia uczniom komfortowe warunki do aktywności fizycznej w ramach lekcji WF i zajęć dodatkowych. Wyposażenie sali pozwala m.in. na grę w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa. Na piętrze znajdują się dodatkowe sale sportowe do gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki klas I-III. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnia im komfortowe warunki do korzystania z obiektu. Inwestycja była realizowana od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r.
Przez ponad 50 lat swojej działalności szkoła zdobyła uznanie w mieście i województwie, ponieważ jej dorobek jest ogromny.
Działamy na rzecz Caritas Archidiecezji Białystok. Współorganizujemy imprezy kulturalno-rozrywkowe na osiedlu Białostoczek, np. „Wspólne kolędowanie”, Patriotyczne Śpiewanie”, imprezy integracyjne, festyny dziecięce i rodzinne.
Współpracujemy z uczelniami: WSAP, Uniwersytetem w Białymstoku, Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji, Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Białymstoku oraz z wydawnictwami pedagogicznymi.
Współpracujemy także ze szkołą polską w Butrymańcach na Litwie, organizujemy szkolenia i pobyt nauczycieli na terenie naszej placówki, prowadzimy warsztaty metodyczne z języka polskiego oraz zarządzania na terenie Litwy. Niesiemy także pomoc rzeczową.
Nasi uczniowie indywidualnie wyróżniają się w konkursach matematycznych, literackich, ortograficznych, przyrodniczych, profilaktycznych, plastycznych. Zdobywają szereg nagród dla siebie i na rzecz szkoły. Systematycznie wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki, obozy i zawody sportowe. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, powszechne stały się wyjazdy do kina, muzeum, udział w wystawach plastycznych.
Szkoła Podstawowa nr 26 ma również bogatą tradycję sportową. W naszej szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu siatkarskim. Codzienne dwugodzinne zajęcia siatkarskie pod okiem trenerów owocują od lat sukcesami w skali miasta, województwa i kraju.
Mamy również klasy, w których została wprowadzona innowacja pedagogiczna tzw. „Śpiewająca klasa”. Uczniowie uczęszczający do tych klas nabywają podstawowe umiejętności muzykowania i uczą się współpracy w grupie. Nadzór  metodyczny nad innowacją „Śpiewająca klasa” sprawuje Uniwersytet Muzyczny  w Białymstoku. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych w pracy z dziećmi i posiadających wysokie kwalifikacje pedagogów – muzyków. Uczniowie tych klas prezentują swoje talenty na uroczystościach szkolnych, organizujemy uroczyste koncerty dla rodziców. Nasi wychowankowie biorą udział w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych.
W misji naszej szkoły akcentujemy rozwijanie samodzielności, poczucie odpowiedzialności oraz sprzyjanie rozwojowi osobowości wszystkich uczniów. Dbamy o rozwój talentów, zainteresowań, pasji i zdolności każdego dziecka.

 

Powrót na początek strony