Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców 
w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku
w roku szkolnym 2023/2024

P. Patrycja Wasilewska – przewodnicząca

P. Jacek Trykozko – z-ca przewodniczącego

P. Agnieszka Sołbut – sekretarz

 

Wpłaty na Radę Rodziców

48 1020 1332 0000 1902 0037 5832

 

– wpłata jednorazowa na Radę Rodziców – 70 zł – pierwsze dziecko uczące się w naszej szkole; 50 zł –   drugie dziecko; trzecie dziecko bez opłat

 

– wpłata jednorazowa na cele stołówki – 20 – dotyczy dzieci korzystających z obiadów

 

– wpłata jednorazowa na cele  świetlicy – 80 – dotyczy dzieci korzystających z opieki w świetlicy

 

Powrót na początek strony