Pedagog szkolny


Pedagog szkolny - mgr Ala Grzegorczyk pracuje:

 •  poniedziałek: 8:00-9:30, 11:00-14:00
 •  wtorek: 11:30-16:30
 •  środa: 8:00-11:30, 12:30-13:30
 •  czwartek: 10:45-15:00
 •  piątek: 10:45-14:30

 

Pedagog specjalny - mgr Agnieszka Terechowicz pracuje:

 •  poniedziałek: 14:30-17:30
 •  wtorek: 14:30-17:00
 •  środa: 7:30-11:30

 

Psycholog - mgr Joanna Nitkiewicz-Powichrowska pracuje:

 •  wtorek: 7:30-12:00
 •  środa: 13:30-18:30
 •  czwartek: 7:30-11:30

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • coś Cię niepokoi, czujesz się samotny,
 • masz problemy w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z koleżanką/kolegą
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • przyjdą także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawowe problemy, jakimi zajmuje się pedagog, to:

 • pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce (ustalenie przyczyn kłopotów, w razie potrzeby kierowanie na badania psychologiczne, zajęcia terapii pedagogicznej lub wyrównawcze, porady dotyczące sposobów uczenia się, pracy w domu itp.);
 • porady dla rodziców, mających problemy rodzinne (rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach, gdzie można uzyskać fachową, pomoc itp.);
 • pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych;
 • porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności,
 • wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych,
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych,
 • indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • organizacja zajęć integracyjnych i profilaktycznych,
 • pomoc materialna i finansowa,

Pedagog szkolny współpracuje z różnymi placówkami wspierającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35, Białystok,
  tel. 85 742 34 34
 •  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
  z Zaburzeniami Emocjonalnymi, ul. Mickiewicza 31/2, Białystok, tel. 732 86 66
 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ul. Generała Franciszka Kleeberga 8
  15-001 Białystok, tel. 85 652 54 94
 • Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji przy Stowarzyszeniu ETAP, ul. Włókiennicza 7, 15 – 464 Białystok, tel. 85 744 52 24
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital kliniczny- Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ul. Waszyngtona 17, Białystok
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok
 • Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”, 15-307 Białystok,
  ul. Wesoła 17/1tel. +48 85 74 22 788,

Od pedagoga można oczekiwać

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,
 • fachowej diagnozy przyczyn trudności, porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie.
Powrót na początek strony