Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w okresie ferii zimowych


W  odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji i Nauki o podjęcie działań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia w okresie ferii zimowych, informujemy, że: 

 

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku  ustaliła dyżury telefoniczne, które  będą  odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod nr telefonu 730 071 801.   

 

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku proponuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia w małych grupach, indywidualne konsultacje i porady prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym,  on-line oraz telefonicznie. Aktualna oferta zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji, realizowanych w czasie ferii, znajduje się na stronie internetowej Poradni – www.ppp2.eu tel.85 74234 34 

 

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami  Emocjonalnymi  w ofercie oprócz  terapii, konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli, odbywających się w formie stacjonarnej i zdalnej,   wprowadza konsultacje telefoniczne dla dzieci i młodzieży przez 2 godziny dziennie. Specjaliści  będą dostępni  pod numerem telefonu:   85 732 86 66 .Grafik  dyżurów  umieszczony jest na stronie  internetowej poradni:  www.sppp.bialystok.pl 
Powrót na początek strony