Ekopracownia - warsztaty "Poznajemy odnawialne źródła energii"


ekopracownia-logotypy-do-dokumentow.png

„Odnawialne źródła energii”

W wybranych klasach odbyły się warsztaty pt.: „Odnawialne źródła energii”, zorganizowane w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - ekopracownia odnawialnych źródeł energii (OZE). Program jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było przybliżenie uczniom wiedzy na temat różnych źródeł energii. W czasie warsztatów uczniowie poznali: podział źródeł energii na odnawialne i nieodnawialne, cechy OZE, korzyści płynące z OZE zarówno te dla środowiska naturalnego jak i finansowe dla użytkownika. 

Uczniowie dowiedzieli się, że energię wiatru, słońca, wody i ziemi można pozyskiwać w nieskończoność – jej zasoby są praktycznie nieograniczone. Z kolei źródłem wyczerpywalnym, lecz bardzo łatwo odnawialnym, jest biomasa. To różnego rodzaju substancje organiczne, które można spalić, zgazować lub poddać fermentacji.

Na zajęciach wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu między innymi kolki GIGO energia słoneczna, wiatrowa i wodna. Dzięki przyjaznej atmosferze na warsztatach uczniowie dobrze się bawili i pogłębiali swoją wiedzę.

Wszystkich zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat OZE podczas rozwiązywania łamigłówki:

OZE - łamigłówka dla klas IV-VIII

 

 

 

Powrót na początek strony