nauczyciele przedmiotówimię nazwisko przedmiot nauczania wychowawca klasy
Beata Ambrożewska Wychowanie fizyczne -
Marian Ambrożewski Wychowanie fizyczne -
Magdalena Antczak Język polski 5c
Dariusz Bielawski Historia, wiedza o społeczeństwie -
Anna Bilmin Religia Kościoła Zielonoświątkowego -
Ewa Bobowik Edukacja wczesnoszkolna 2c
Elżbieta Brzęś Edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka, technika 4b
Nina Bycul Język rosyjski -
ks. Adam Ciereszko Religia katolicka -
Jolanta Filipiuk Wychowanie fizyczne -
Urszula Gacuta Matematyka 8a
Marta Gaweł Język angielski 5a
Adam Grabowski Wychowanie fizyczne -
Ala Grzegorczyk Pedagog -
Anna Gudalewska Edukacja wczesnoszkolna 1b
Elżbieta Kalata Język polski 7b
Anna Kamińska Edukacja wczesnoszkolna 2b
Paula Karłuk Świetlica
Sylwia Kondrat Fizyka, informatyka, zajęcia z programowania -
Danuta Kondzior Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia -
Anna Kowalska-Aleksiejuk Wychowanie fizyczne, -
Karolina Kudlewska Świetlica -
Magdalena Kułak Edukacja wczesnoszkolna 1d
Malwina Kwiatkowska Język angielski, doradztwo zawodowe -
Ewelina Marcinkiewicz Język angielski, zajęcia rewalidacyjne 4a
Anna Matys Religa katolicka -
Katarzyna Micun Matematyka 7a
Marzena Mielańczuk Muzyka, geografia -
Małgorzata Mielech-Buraczewska Edukacja wczesnoszkolna 3b
Joanna Nitkiewicz-Powichrowska Psycholog -
Justyna Olech Edukacja wczesnoszkolna 3c
Aneta Orzechowska Język polski 7c
Piotr Ostrowski Historia -
Justyna Pietkiewicz-Nalewajko Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w oddziale integracyjnym (1c) -
Małgorzata Popławska Plastyka, logopeda 6a
Ewa Przemska Wicedyrektor, matematyka -
Agnieszka Pycz Religia katolicka -
Damian Repnik Świetlica -
Ewa Rymaszewska Edukacja wczesnoszkolna 2a
Diana Sadowska Język angielski, język niemiecki 8b
Alicja Samsonowicz Język angielski 5b
Bożena Sawicka Biblioteka -
Katarzyna Sienkiewicz Edukacja wczesnoszkolna 1a
Eugenia Sierzputowska Biblioteka -
Ks. Eugeniusz Skowroński Religia prawosławna -
Edyta Suszko Religia katolicka -
Joanna Szeszko Wychowanie fizyczne -
Małgorzata Szleszyńska Edukacja wczesnoszkolna 1c
Katarzyna Szostak-Król Dyrektor, zajęcia rewalidacyjne -
Agnieszka Terechowicz Pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne -
Anna Tyszka Edukacja wczesnoszkolna 3a
Bernadetta Widurska Matematyka 6c
Edyta Zawadzka Język angielski -
Joanna Zwierzyńska Biologia, przyroda 6b
Ewa Żadziłko Chemia -
Bernarda Żmujdzin Wychowanie do życia w rodzinie -
Powrót na początek strony