Sport to zdrowie!


Zabawy ruchowe to najczęściej wybierana i najbardziej lubiana przez dzieci forma spędzania czasu wolnego. W naszej świetlicy dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną. Gry i zabawy przyczyniają się do ogromnego rozwoju umysłowego. Ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają zwinność, spostrzegawczość oraz zręczność.
Powrót na początek strony