Pomagam!!!


Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas już od początku roku aktywnie włączają się w pomoc słabszym. Przeprowadzili we wrześniu na terenie szkoły akcję „Torba Samarytanka”, której celem było zebranie długoterminowej żywności dla potrzebujących rodzin, zaś w niedzielę 27 września wzięli udział w kweście przeprowadzonej przy kościele Miłosierdzia Bożego na rzecz Caritas Archidiecezji Białostockiej. Szykują też kolejne akcje, do udziału w których będą zachęcać swoich kolegów już niebawem. Chęci i zaangażowanie naszych wolontariuszy  mogą być przykładem dla innych, że warto pomagać. A wszystkim, którzy razem z nami wspierają potrzebujących: Dziękujemy!

Agnieszka Pycz

Powrót na początek strony