Orędzie Groty Betlejemskiej


Krótki montaż słowno-muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pod kierunkiem Edyty Suszko i Marzeny Mielańczuk. 

Powrót na początek strony