Liga zadaniowa - kwiecień


Liga zadaniowa - kwiecień

Zadanie 1

Dwudziestokąt ma trzynaście boków o długości 8x + 4. Pozostałe boki mają długość 3x + 5. Zapisz wyrażenie opisujące obwód tego dwudziestokąta. 

Zadanie 2

  1. a) Liczba pstanowi 20% liczby x, liczba qstanowi 20% liczby p, a liczba r stanowi 20% liczby q. Jakim procentem liczby x jest liczba r?
  2. b) Liczba xstanowi p%liczby  Liczba y stanowi q% liczby a. Jakim procentem liczby x jest liczba y?

Zadanie 3

Piekarz sprzedaje świeże bułeczki po 40 groszy za sztukę. Przy zakupie ponad 10 sztuk za każdą następną płaci się tylko 30 groszy. Ile bułeczek można kupić za 10 złotych?

Zadanie 4

Dziadek Adam i babcia Ewa razem mają 150 lat. Babcia będzie za 5 lat w takim wieku, w jakim dziadek był 5 lat temu. Ile lat ma teraz babcia? 

Zadanie 5

Spośród liczb naturalnych 1, 2, 3, . . . , 120 usunięto wszystkie liczby parzyste oraz wszystkie liczby podzielne przez 3. Ile liczb zostało?

Powrót na początek strony