„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”


„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”

Zacytowany w tytule artykułu fragment Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 5,1) był myślą przewodnią tegorocznego VI Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”. Konkurs odbywał się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Guzdka, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Finał konkursu odbył się 28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku. Poprzedziła go Msza święta sprawowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Henryka Ciereszkę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W czasie kazania Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na moc płynącą od Zmartwychwstałego Chrystusa, która jest nam potrzebna, by realizować słowo Boże w naszym życiu. Przypomniał, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

Po Eucharystii 56 uczniów z 18 szkół podstawowych
z Białegostoku oraz Choroszczy, Dąbrowy Białostockiej i Dobrzyniewa Dużego udało się wraz z opiekunami do SP 26, gdzie odbyło się sprawdzenie znajomości Listów św. Pawła Apostoła do Galatów i Efezjan. Finaliści napisali test oraz rozwiązali zadania aktywizujące. Oczekując na wyniki, uczniowie i opiekunowie skorzystali ze słodkiego poczęstunku. Po przybyciu zaproszonych gości: J.E. ks. bpa Henryka Ciereszki, Wicekurator Oświaty pani Barbary Buraczewskiej, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej ks. Bogdana Skłodowskiego, Wicedyrektora tegoż wydziału – ks. Leszka Jakoniuka, Proboszcza par. Miłosierdzia Bożego ks. Andrzeja Kozakiewicza, Konsultanta ds. Religii Rzymskokatolickiej pani Jolanty Wysztygiel rozpoczęła się część artystyczna, podczas której uczniowie SP 26 wraz z nauczycielami przybliżyli zgromadzonym myśli św. Pawła i wyśpiewali prawdę o wolności, która ma swoje źródło jedynie w Chrystusie. Mogliśmy usłyszeć takie pieśni jak „Abba Ojcze” czy „Ty tylko mnie poprowadź”.

Laureatami tegorocznej edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostali:

- w kategorii klas IV-VI: Dominika Maria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku (I miejsce), Emilia Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej (II miejsce) oraz Julia Chudzińska ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, wyróżnione zostały: Aleksandra Citko (ZSP im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym), Kinga Truchel (SP nr 5 im. Władysława Bronieckiego w Białymstoku) oraz Nela Wojtecka (SP nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku)

- w kategorii klas VII-VIII: Julia Nierodzik ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku (I miejsce), Wiktoria Dziejma ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy (II miejsce) oraz Agnieszka Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, wyróżnienia otrzymali: Szymon Gniedziejko (SP im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej), Maja Iwanowska oraz Jakub Popławski – oboje z SP nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku.

Dyrektor SP 26 pani Katarzyna Szostak-Król oraz zaproszeni goście wręczyli zwycięzcom nagrody, a wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy i podziękowania. Fundatorzy nagród to: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, parafia Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz parafia NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku.

Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane także do pani Ireny Kardasz, koordynatora tegorocznej edycji konkursu.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy, wszystkim dziękujemy za obecność i życzymy dalszego zapału do poznawania słowa Bożego.

Tekst: Agnieszka Pycz

Zdjęcia: Dariusz Bielawski (szkoła), Agnieszka Pycz (kościół)

Powrót na początek strony