Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznegowypoczynku dzieci i młodzieży - informacja dla rodziców


Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodzieży - informacja dla rodziców

Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych
form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo.
Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu
powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę
o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
1. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium
oświaty. Dotyczy to zarówno szkół, klubów sportowych, biur podróży, organizacji
religijnych jak i prywatnych przedsiębiorców. Nikt nie jest zwolniony z tego
obowiązku.
2. Zgłoszenie wypoczynku jest sprawdzane przez pracowników kuratorium oświaty.
Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez
pracownika kuratorium oświaty i tym samym umieszczenia go w ogólnopolskiej bazie
wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
3. Baza wypoczynku znajduje się pod adresem: http://wypoczynek.mein.gov.pl .
4. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie
wypoczynku, podlega karze grzywny.
5. Wypoczynek umieszczony w ogólnopolskiej bazie wypoczynku kontrolowany jest
przez Sanepid, Policję oraz pracowników kuratorium oświaty.
6. Zapisując dziecko na obóz, kolonie czy półkolonie warto zapytać organizatora
o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty.
7. Rodzice mogą sprawdzić, czy wypoczynek został umieszczony w bazie wpisując jego
miejsce i datę lub numer zgłoszenia. Taką informację można również uzyskać
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku podając nazwę organizatora, termin i miejsce
wypoczynku.
8. Wielu pracodawców, dofinansowując dzieciom pracowników różne formy
wypoczynku, wymaga potwierdzenia umieszczenia wypoczynku w bazie. Taki
dokument rodzice mogą otrzymać wyłącznie od organizatora.
9. Opracowane zostały Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, które stanowią podstawę dla
organizatorów wypoczynku do opracowania własnych regulaminów i procedur,
adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Z wytycznymi można
zapoznać się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Kuratorium Oświaty
w Białymstoku służą pomocą. Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej
www.kuratorium.bialystok.pl – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek , gdzie znajdują się
aktualne informacje i materiały instruktażowe.

Powrót na początek strony