Aktywni Błękitni – interaktywna edukacja wodna!


15 grudnia 2020r uczniowie naszej szkoły (głównie klas 7) uczestniczyli w interaktywnym spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”.

15 grudnia 2020r uczniowie naszej szkoły (głównie klas 7) uczestniczyli w interaktywnym spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”, zrealizowanym w ramach programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie”, do którego przystąpiła nasza szkoła w tym roku szkolnym. Uczniowie wspólnie z bohaterami przedstawienia zastanawiali się nad rolą wody w naszym codziennym życiu i pomagali im rozwiązać trudne, wodne wyzwania.
Edukacja wodna przybliża i wyjaśnia obszary gospodarki wodnej i zarządzania wodami w sposób gwarantujący ich optymalną jakość i ilość dla przyszłych pokoleń.
Uczniowie przekonali się, jak ważne jest gospodarowanie wodami w naszym otoczeniu, szczególnie w czasie postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie właściwych decyzji.
Wydarzenie zakończył quiz, dzięki któremu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na poruszane tematy o tym, jak przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi i dbać o retencję wód, która jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne. Gromadzenie deszczówki i umożliwianie wsiąkania wody w glebę – to zadanie dla każdego z nas. W skali makro retencji sprzyja m.in. budowa zbiorników wodnych i urządzeń, które opóźnią odpływ wód rzekami do Bałtyku oraz… odtwarzanie mokradeł. Działania na rzecz retencji wód to nasza odpowiedź dla klimatu! Aktywni Błękitni potrafią zadbać o wodę.

Szkolny koordynator projektu
Bożena Stepaniuk

Powrót na początek strony